Aktualizacja dyplomów

Otrzymaliśmy dwa nowe dyplomy – Tydzień LOK 2017 i SP CW Contest 2016. Podziękowania dla Mieczysława SP3IGP