Historia

Jak to się zaczęło

Początki SP3KRE sięgają końca lat 60 ubiegłego wieku. 20 września 1967 został zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców Radioklub Ligi Obrony Kraju w Kępnie. Niespełna miesiąc później otrzymuje on licencję nasłuchową i znak SP-3007/K. Dzięki temu może korzystać z biura QSL oraz posługiwać się znakiem nasłuchowym w korespondencji krajowej i międzynarodowej.

swl1

swl2

 

 

 

 

 

 

 

Pracę na pasmach można było rozpocząć po otrzymaniu licencji nadawaczej i znaku wywoławczego SP3KRE. W 1975 r. stacja SP3KRE wzięła udział w Cwiczeniach Terenowych QRP, a miejscem zainstalowania stacji były Laski pod Kępnem.

igp_1975

Mieczysław SP3IGP przy radiostacji w Laskach w 1975

Jako sprzęt nadawczy i odbiorczy służyły demobilowe radiostacje np. RBM-1 czy odbiornik R-310M. Pracowało się głównie emisją CW a moc z RBMki nie przekraczała 1,5 W. Do dziś klub uczestniczy w zawodach które mają teraz nazwę zawodów Polnego Dnia. Wyjeżdżano do różnych miejscowości, ale najlepsze warunki do łączności UKF były na Kobylej Górze, która jest najwyższym wzniesieniem Wielkopolski (284 m n.p.m.)

obozowisko_lata70obozowisko_lata90

Tak wyglądał obóz w latach 70… A tak wygląda 20 lat później